TELE DOHĽAD

Staráme sa o tvoje zdravie doma!

Pult tele medicíny vám nezaberie veľa priestoru a zároveň vám poskytne veľa možností. Je jednoduchý na obsluhu a umožňuje nepretržitý kontakt s odborníkmi. Tele dohľad je prioritne určený pre pacientov v dôchodkovom veku, taktiež pre dlhodobo chorých, ktorí potrebujú doliečenie a rekonvalescenciu v domácom prostredí. Naša spoločnosť poskytuje služby tele dohľadu osobám, ktoré trpia na :

 • Kardiovaskulárne ochorenia:  vysoký tlak, poruchy tlaku a pulzu, nedokrvenie srdca a iné srdcovo cievne ochorenia. Vo väčšine prípadov prijatie opatrení pri zhoršovaní stavu pacientov s týmito chorobami je najdôležitejšie a vyžaduje okamžité riešenia. Nepretržitý kontakt s odborníkom a 24 hodinový monitoring EKG umožňuje rýchle privolanie a poskytnutie odbornej pomoci.
 • Cukrovka typu I a II si vyžaduje neustály dohľad diabetológa. Pult tele medicíny, ktorý inštalujeme do domácnosti pacienta je vybavená glukomerom a umožňuje stále monitorovať úroveň glukózy v krvi. Cukrovka spôsobuje veľa komplikácií. Zhoršuje zrak, stav obličiek a spôsobuje ochorenie srdca. Pri liečení cukrovky významnú úlohu zohráva diéta a cvičenia. Naša spoločnosť ponúka pravidelné konzultácie s dietetikom a cvičenia podľa inštruktážnych filmových predlôh, ktoré sú dostupné v systéme Telecare.
 • Neurologické ochorenia sprevádzané nesprávnou, alebo obmedzenou činnosťou nervovej sústavy. Pacientom s neurologickými ochoreniami zabezpečujeme neurologické konzultácie, poskytujeme údaje merania tlaku, objednávame lieky a rehabilitačného pracovníka. Pult tele medicíny umožňuje cvičiť pod dohľadom fyzioterapeuta – prostredníctvom systému Telecare.
 • Onkologické choroby si vyžadujú časté konzultácie s onkológom a množstvom iných odborníkov, v závislosti od konkrétneho typu ochorenia. V priebehu liečenia onkologického ochorenia je dôležitý neustály kontakt s kvalifikovanou zdravotnou sestrou, rehabilitačným pracovníkom a pravidelný kontakt s psychológom. To všetko sme po dohode s našim pacientom schopní zabezpečiť. Našim klientom taktiež zabezpečujeme služby v oblasti paliatívnej starostlivosti.
 • Obezita môže spôsobovať veľa iných závažných ochorení. V rámci našich služieb ponúkame analýzu príčin vzniku obezity a návrh opatrení, ktorými sa dosiahne jej zníženie. V rámci systému Telecare zabezpečujeme kontakt s dietetikom a taktiež cvičenie pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
 • Poruchy rôzneho druhu: napríklad depresia, liekové a drogové závislosti, poruchy spánku, psychologická deštrukcia. V rámci systému zabezpečujeme poradenstvo špecializovaných lekárov: diabetológa, urológa, psychiatra, všeobecného chirurga, onkológa, pediatra a iných.

Staráme sa o tvoje zdravie v škole!

Pre žiakov základných škôl a stredných škôl sme pripravili autorsky originálny program monitorovania nadváhy a obezity žiakov. Zahájenie tohto druhu profylaktiky a prevencie je novou aktivitou, ktoré v našom okolí doposiaľ nebolo realizované.

V rámci využívania programu školami a zriaďovateľmi škôl (samosprávami), naša spoločnosť ponúka predaj pultov tele medicíny, školenie personálu a pedagógov zodpovedných za realizáciu prevencie takouto formou. Programy, ktoré sme spracovali a ponúkame sú:

 • Boj s nadváhou a obezitou medzi deťmi a mládežou,
 • Propagácia zdravého životného štýlu,
 • Uvedomovanie si a odstraňovanie zlozvykov v stravovaní,
 • Prevenčné aktivity v oblasti stravovania detí a mládeže.

Prezentácia programov sa vykonáva v príjemnej a bezstresovej atmosfére spojenej so zábavou, čo v konečnom dôsledku žiakom pomáha vytvárať obraz o zdravom životnom štýle. Žiaci zapojení do programu majú:

 • Konzultácie s lekárom,
 • Poradenstvo dietetika,
 • Podporu a pomoc psychológa,
 • Návrh na individuálnu diétu,
 • Zoznam cvikov a cvičení,
 • Systematickú kontrolu vývoja a stavu. 

Program monitorovania nadváhy a obezity sa s veľkým úspechom realizuje už vo viacerých poľských školách, v nasledovných mestách a obciach : v Częstochowie, Kluczach, Myszkowie, Porębie i w Zawierciu. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, ale aj osvetových stredísk, oceňujú jeho zdravotnícky a celospoločenský prínos. Žiaci, ktorí sa trápia s nadváhou alebo obezitou zhadzujú prebytočné kilogramy a oveľa lepšie sa začleňujú medzi rovesníkov.

Staráme sa o tvoje zdravie na pracovisku !

Pri starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov ponúkame zamestnávateľom v rôznych sférach montáž pultu tele medicíny priamo na pracovisku. Využívanie systému Telecare v rôznych podnikateľských prevádzkach môže byť lacnejšie ako finančne podporovať relaxačné pobyty zamestnancov, alebo spolufinancovať ich preventívne prehliadok v súkromných poliklinikách. Inštaláciou pultu tele medicíny zamestnávateľ a zamestnanci firmy získajú:

 • Odborný pohľad na význam ochrany zdravia pri práci,
 • Možnosť pravidelných konzultácií s odborníkmi,
 • Poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci,
 • Účasť na špecializovaných zdravotníckych programoch,
 • Kurz poskytovania prvej pomoci.

Pulty tele medicíny môžu byť nainštalované v rôznych výrobných prevádzkach s rôznym druhom zamerania, čím sa zabezpečí zdravotnícka starostlivosť priamo na pracovisku. Sme pripravení vypracovať komplexný program starostlivosti o zdravie pre konkrétnu spoločnosť a prevádzku. Systém Telecare významne pomáha v :

 • Zariadeniach opatrovateľských služieb,
 • Sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv a neverejných poskytovateľov,
 • Domoch veteránov,
 • Domoch pokojnej staroby,
 • Kúpeľných a relaxačných strediskách,
 • Vzdelávacích centrách,
 • Chránených dielňach.