Prevencia

Nadváha je v súčasnosti najbežnejším zdravotným problémom mladých ľudí. 

Obezita je zdĺhavé ochorenie, ktorá má genetický základ, spôsobuje ju nadmerný rozvoj tukových tkanív a nadmerným zvýšením hmotnosti tela. Je to najrozšírenejšia telesná anomália mládeže. Mladí ľudia čoraz častejšie trávia čas pred televízorom, počítačom, jedia viac fast foodových jedál a pijú viac sýtených sladených nápojov. Obézne deti vyrastajú v rodinách obéznych rodičov a to môže mať v budúcnosti výrazný vplyv na dĺžku života.  Vplýva na celkové zdravie a môže byť základom pre vznik chorôb – vysoký tlak, aterosklerózy, zmeny postavy, obalenie vnútorných orgánov hrubou vrstvou tuku, vznik cukrovky  typu II, nespavosť, psychické problémy – vylúčenie z rovesníckych skupín, ostýchavosť a hanba za svoje telo, pasivita pri účasti na športových aktivitách a trávení voľného času s rovesníkmi. Preto je pre mládež veľmi dôležité vykonávať prevenčné a vzdelávacie podujatia zamerané na výchovu k zdravému životnému štýlu. Veľmi dôležitým faktorom je zapojenie rodičov do tohto procesu, ktorí sa môžu spolu s dieťaťom zapojiť do boja s prebytočnou nadváhou.

V rámci týchto aktivít spoločnosť WISMED spolu so spoločnosťou Telecare pripravila špeciálny projekt „Profylaktický program zdravotného životného štýlu pre deti a mládež okresu Zawiercie.“ Cieľom projektu je optimalizácia hmotnosti tela v rovnováhe s fyzickým a psychickým rozvojom dieťaťa. Pod dohľadom lekára, pedagógov, propagácia zdravého životného štýlu, spôsobu života a vštepovanie postojov, ktoré výhodne využijú aj v dospelosti. Účasťou vo w/w projekte monitorujeme správanie zapojených osôb, dodržiavanie zodpovedajúcej diéty, prevádzame fyzické cvičenia, ktoré sú základom pre riešenie obezity a taktiež sledujeme index telesnej hmotnosti mládeže (BMI). Program umožňuje rozpoznať rôzne druhy ochorení, ktoré spôsobujú nadváhu. 

Spoločnosti WISMED a Telecare spol. s r.o. v rámci projektu vynaložia všetky sily na boj s obezitou.