PONUKA

Inštaláciou pultu Tele medicína v domácnosti, na pracovisku a v škole ponúkame 24 hodinový kontakt s lekárom, ošetrovateľkou, rehabilitačnou sestrou a psychológom. Pult tele medicíny umožňuje užívateľovi rýchlo a pravdivo informovať odborníkov o problémoch zdravotného stavu. Naši pacienti nás priebežne informujú o zdravotných problémoch, mdlobách, náhlych príhodách a zmene zdravotného stavu. Inštalácia pultu tele medicíny dáva dlhodobo chorým pocit istoty a garantuje ich rodinným príslušníkom profesionálny dohľad nad deťmi, rodičmi, starými rodičmi ale aj zamestnancom na pracovisku. Pult tele medicíny sa skladá z :

 • Dotykového displeja - jednoduchého na obsluhu,
 • Intuitívne nastaveného ovládača,
 • Sluchátok s mikrofónom pre hovory s odborníkmi.

Obsluha pultu tele medicíny je veľmi jednoduchá. S jej využitím si hravo poradia starší pacienti, deti, mládež a klienti v strednom veku. Pacienti odkázaní na dohľad v kombinácii s pultom tele medicíny získavajú bezprostredne prístup k :

 • Nepretržitej starostlivosti prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov,
 • Elektrokardiografii (EKG) – monitoringu srdcovej činnosti,
 • Pulzomeru – úrovni saturácie krvi a frekvencie srdca,
 • Tlakomeru- hodnotám krvného tlaku,
 • Glukomeru – meraniu hladiny glukózy v krvi.

Naša ponuka služieb je orientovaná na širokú cieľovú skupinu pacientov, preto konkrétne služby nastavujeme podľa individuálnych potrieb pacientov. V rámci tele dohľadu patrí k základným štandardom nepretržitý kontakt so zdravotnou sestrou – kvalifikovanou ošetrovateľkou, ktorá :

 • Je v neustálom kontakte s ošetrujúcim lekárom,
 • Vyhodnocuje dôležité životné funkcie,
 • V prípade potreby zavolá rýchlu zdravotnú pomoc, požiarnikov, políciu a rodinných príslušníkov,
 • Dohliada nad užívaním predpísaných liekov,
 • Kontroluje dodržiavanie nariadenej diéty,
 • Dohliada nad stravovacím a pitným režimom,
 • Monitoruje správnosť vykonávania rôznych cvikov,
 • Objednáva pre pacienta ošetrujúceho lekára, pracovníčku domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby pôrodnej asistentky, zdravotnej sestry, opatrovateľky a služby dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti,
 • Zostáva vždy v kontakte s rodinou pacienta a jeho najbližšími,
 • Informuje pacientových najbližších o jeho zdravotnom stave a kvalite života

V rámci základného balíčka služieb, spoločnosť  Telecare spol. s r.o. našim zákazníkom zabezpečuje:

 • Kontakt s ošetrujúcim lekárom vo vopred stanovenom čase minimálne trikrát do týždňa,
 • Kontakt so špecializovaným lekárom minimálne raz do mesiaca ( napr.: diabetológ, urológ, psychiater, psychológ, všeobecný chirurg, kardiológ, onkológ, pediater),
 • Nepretržitý monitoring EKG,
 • Konzultácie s fyzioterapeutom,
 • Konzultácie s rehabilitačným pracovníkom,
 • Kontakt s lekárňami, predajňami zdravotníckych pomôcok (možnosť nákupu liekov, zdravotníckych resp. rehabilitačných pomôcok, plienok s donáškou domov).

Spoločnosť  Telecare spol. s r.o. zabezpečuje služby aj prostredníctvom svojich súkromných zástupcov a spoločností, ktorí :

 • Vyjadria súhlas s využívaním programu tele dohľadu,
 • Podpíšu so spoločnosťou Telecare, s r.o. príslušnú zmluvu,
 • Absolvujú bezplatné školenie,
 • Nakúpia príslušnú technológiu a softwarové vybavenie,
 • Garantujú a zabezpečia prístup na internet s rýchlosťou minimálne 0,5/05 Mbit .