O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Telecare spol. s r.o. bola založená v roku 2011. Sme organizácia, ktorá využíva najmodernejšie technológie a najkvalitnejšie zdravotnícke zariadenia. Staráme sa o zdravotný stav našich klientov prostredníctvom inovatívneho systému zdravotného dohľadu pomocou telekomunikačných technológií. Ponúkame služby fyzickým osobám, školám ale aj podnikateľom. Po troch rokoch činnosti sme dosiahli pozíciu lídra na trhu zdravotníckych služieb. Našu ponuku obohacujeme a robíme atraktívnou vždy v súlade s najnovšími výsledkami v oblasti zdravotníctva a telekomunikačných technológií. Ponúkame široký sortiment tele medicínskych služieb pre pacientov a fyzické osoby formou individualizovaných, autorsky chránených profylaktických a liečebných programov.
 

Naša spoločnosť ponúka starostlivosť o chorých, realizuje aj profylaktické, liečebné programy pre deti a mládež. Zabezpečujeme starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami, cukrovkou, neurologickými ochoreniami a taktiež trpiacich depresiou alebo poruchami spánku. Ponúkame konzultácie v oblasti onkologických ochorení a paliatívnej medicíny. Naši klienti môžu využívať nepretržitú službu psychológa.