Teleopieka

Dbamy o twoje zdrowie w domu

Stacja Telemedyczna zajmuje niewiele miejsca, ale w zamian oferuje wiele możliwości. Jest łatwa w obsłudze i pozwala na stały kontakt ze specjalistą. Teleopieka  głównie skierowana jest do pacjentów grupy wiekowej 65+, ale także dla osób przewlekle chorych, oraz wymagających nadzoru w okresie rekonwalescencji poszpitalnej. Nasza firma obejmuje telemonitoringiem osoby cierpiące na:  

 • Choroby układu krążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca oraz szereg innych, sercowych schorzeń. W wielu przypadkach zaostrzenia się tych chorób, ważne jest błyskawiczne działanie. Całodobowy kontakt ze specjalistą oraz 24 godzinny monitoring EKG umożliwia szybkie wezwanie i udzielnie fachowej pomocy. 
 • Cukrzycę typu I i II, która wymaga stałego nadzoru lekarza diabetologa. Stacja telemedyczna, którą instalujemy w domach naszych pacjentów wyposażona jest w gleukometr, pozwala stale monitorować poziom cukru we krwi. Cukrzyca prowadzi do wielu powikłań. Uszkadza narządy wzroku, nerki i może powodować choroby serca. W leczeniu szczególną rolę odgrywa dieta oraz ćwiczenia, a nasza firma zapewnia stałe konsultacje z dietetykiem oraz wykonywanie ćwiczeń na podstawie filmów instruktarzowych stale dostępnych w systemie Telecare.
 • Schorzenia neurologiczne spowodowane nieprawidłowym lub ograniczonym funkcjonowaniem układu nerwowego. Pacjentom z chorobami neurologicznymi zapewniamy dostęp do konsultacji neurologicznych, umożliwiamy stałe korzystanie z pomiaru ciśnienia, zamawianie leków oraz rehabilitanta. Stacja telemedyczna umożliwia wykonywanie ćwiczeń wspólnie z fizykoterapeutą – poprzez system Telecare.
 • Choroby onkologiczne wymagają częstego kontaktu z onkologiem oraz wieloma innymi specjalistami w dziadzinach zależnych od konkretnego przypadku choroby. W leczeniu onkologicznym równie ważną role odgrywa stały kontakt z wykwalifikowaną pielęgniarką, rehabilitacja oraz kontakt z psychologiem. To wszystko gwarantujemy naszym pacjentom w ramach umowy. Naszych podopiecznych obejmujemy również wsparciem w zakresie medycyny paliatywnej.
 • Otyłość może powodować szereg innych poważny chorób. W ramach naszych usług oferujemy rozpoznanie jej przyczyn oraz podjęcie odpowiednich działań, których efektem będzie obniżenie wagi ciała. W ramach systemu Telecare zapewniamy kontakt z dietetykiem oraz możliwość wykonywania odpowiednich ćwiczeń wraz z wykwalifikowanym instruktorem.
 • Różnego rodzaju zaburzenia, takie jak depresja, stany lękowe, zaburzenia snu, zburzenia psychologiczne. W ramach systemu zapewniamy porady w zakresie lekarzy specjalistów: diabetologa, urologa, psychiatry, chirurga ogólnego, onkologa, pediatry, etc.

Dbamy o twoje zdrowie w szkole 

Z myślą o uczniach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  przygotowaliśmy autorski program monitorowania nadwagi i otyłości wśród uczniów. Zainicjowanie programu w placówkach oświatowych jest przedsięwzięciem, które nie było dotychczas realizowane w naszym kraju.
W ramach programu przy współpracy ze szkołami oraz samorządami nasza firma oferuje dzierżawę lub sprzedaż stacji telemedycznych dla placówek oświatowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów odpowiedzialnych za realizację programu w danej szkole. Proponowane przez nas działania nastawione są na:

 • Walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży,
 • Propagowanie zdrowego stylu życia,
 • Uświadamianie czym są złe nawyki żywieniowe,
 • Promocję profilaktyki żywieniowej wśród dzieci i młodzieży,

Realizacja programu odbywa się w przyjemniej i bezstresowej atmosferze, połączonej z zabawą, co dodatkowo pozwala utrwalać informacje dotyczące zdrowego stylu życia. Uczniowie objęci programem za darmo zyskują:

 • Konsultacje lekarskie,
 • Porady dietetyka,
 • Pomoc psychologa,
 • Spersonalizowaną dietę,
 • Zestaw ćwiczeń,
 • Systematyczną kontrolę postępów,

Programy monitorowania nadwagi i otyłości z sukcesami realizują m.in. szkoły w Częstochowie, Kluczach, Myszkowie, Porębie i w Zawierciu. Samorządowcy i dyrektorzy placówek oświatowych szczególnie doceniają zdrowotne i społeczne zalety jego realizacji. Uczniowie borykający się z nadwagą lub otyłością tracą zbędne kilogramy i lepiej są traktowani przez środowisko rówieśnicze.  

Dbamy o twoje zdrowie w pracy 

W trosce o zdrowie pracowników oferujemy firmom działającym w różnych branżach montaż stacji telemedycznych. Wykorzystanie systemu Telecare w rozmaitych przedsiębiorstwach może okazać się tańsze od wykupienia tradycyjnych pakietów medycznych w prywatnych klinikach. Instalując stację telemedyczną pracownicy firmy zyskują:

 • Poczucie bezpieczeństwa w pracy,
 • Możliwość stałych konsultacji ze specjalistami,
 • Konsultacje w zakresie medycyny pracy,
 • Udział w specjalnych programach zdrowotnych,
 • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,

Stacje telemedyczne mogą być instalowane w przedsiębiorstwach działających w rożnych branżach niekoniecznie zwianych z opieką medyczną. W celu przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb nasi pracownicy przygotują kompleksowe rozwiązania do zastosowania w konkretnej firmie. System Telecare świetnie sprawdza się w:

 • Domach opieki,
 • Instytucjach prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Domach weteranów,
 • Domach spokojnej starości ,
 • Ośrodkach wypoczynkowych,
 • Placówkach edukacyjnych,
 • Zakładach pracy chronionej,