Lider innowacji

W dniu 14 grudnia 2012r. w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium „Innowacje bliżej nas”, podczas którego zostały ogłoszone wyniki edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012”. Zaszczytny tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2012” w kategorii „Innowacyjna usługa”, w podkategorii „Firma mikro”, przyznano firmie TELECARE Sp. z o.o. z Zawiercia. Tytuł odebrali: prezes firmy Jarosław Chłosta oraz wiceprezes Iwona Wieczorek - Szołtek.

Innowacyjnością usługi firmy TELECARE jest teleopieka medyczna umożliwiająca monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przez personel medyczny na odległość. Zestaw komputerowo - diagnostyczny znajdujący się w domu pacjenta, umożliwia kontakt audio - wizualny pomiędzy nim a personelem medycznym, znajdującym się w centrum medycznym TELECARE. Wyniki badań wykonanych przez pacjenta są wysyłane automatycznie do centrali monitoringu. Skład zestawu diagnostycznego to ciśnieniomierz, glukometr, aparat EKG, pulsometr, waga. W centrum medycznym dyżuruje personel medyczny, który monitoruje stan zdrowia i udziela niezbędnych porad. W sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego ustala telewizytę z lekarzami, z poradniami, zamawia wizyty domowe, powiadamia pogotowie ratunkowe.

Wśród utytułowanych firm znalazły się m. in.: Główny Instytut Górnictwa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., WASKO S.A., Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o., Gmina Siewierz, Zabrze, Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.