WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

                                                    PIATE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z 2020 r., poz. 288) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Samuela Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 800-1600.

                                                     CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Samuela Huldczyńskiego 16A, 42 – 400 Zawiercie, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8-16.

                                                     TRZECIE  WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, z 2020 r., poz. 288) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Samuela Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 800-1600.

                                                  DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Samuela Huldczyńskiego 16A, 42 – 400 Zawiercie, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8-16.

                                                 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą TELECARE S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Samuela Huldczyńskiego 16A, 42 – 400 Zawiercie, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8-16.