II Kongres Profilaktyki

II Kongres Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Dzieci i Młodzieży organizowany w Zawierciu( 27.09.2016) przeszedł do historii jako znaczące wydarzenie w kalendarzu debat medycznych.

Szeroki rezonans społeczny po tym spotkaniu pozwala mieć nadzieję, że kolejne tego typu kongresy wpiszą się w programy konferencji w regionie jak i w kraju. Temat przewodni czyli walka z cukrzycą i wadami postawy gwarancją zdrowia przyszłych pokoleń Polaków- zaprezentowany został przez pryzmat doświadczeń lekarzy, rehabilitantów oraz przedstawicieli Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Sejmu RP. Zaszczyciły nas obecnością posłanki: dr n. med. Beata Małecka-Libera wiceprzewodnicząca Komisji oraz Barbara Dziuk członkini tego gremium.

Przysłuchiwali się debacie samorządowcy, przedstawiciele placówek oświatowych oraz instytucji ochrony zdrowia.. Mocno zapadły w świadomości uczestników Kongresu wystąpienia gości zagranicznych. Dowiedzieliśmy się o problemach profilaktyki i leczenia otyłości dzieci na przykładzie Mińska w Białorusi oraz mogliśmy poznać działalność sanatoryjno-rehabilitacyjną „Zdrowego Miasta” na Ukrainie czyli Truskawca.

Uzupełnieniem rodzimych doświadczeń w tym zakresie było wystąpienie dr n. med. Barbary Bajdy- Prezes Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce. Jak podkreśliła z kolei dr hab. n. med. Aneta Gawlik z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowicach- najprostsze nawyki żywieniowe są kluczem walki z cywilizacyjnymi zagrożeniami młodego pokolenia. Chodzi np. o to, by dziecko jadło po prostu dobre śniadanie. „Edukacja i profilaktyka to najtańsze i skuteczne narzędzie do walki z chorobami cywilizacyjnymi”- wskazała w swym wystąpieniu dr Iwona Wieczorek-Szołtek z firmy „Telecare S.A.- gospodarza Kongresu.

Podkreśliła też rolę telemedycyny jako czynnika usprawniającego te działania. Zaprosiła też wszystkich do współpracy i wykorzystywania tych innowacyjnych technologii w pracy lekarza i nauczyciela. Prelegenci wskazywali, że te wyzwania cywilizacyjne i rozwiązania problemów zdrowotnych w odniesieniu do młodego pokolenia wymysza jak najszerszą koalicję dorosłych: polityków, samorządowców, ludzi oświaty i medycyny wraz z rodzicami by wdrażać programy, które już są jak i ustalenia z takich właśnie kongresów.

Telemedycyna jako czynnik wspomagający technologicznie te działania- będzie oznaczać również optymalizację kosztów. Niebagatelną rolę spełniać powinny też w tym zakresie media, z zaznaczeniem by nie ulegać modom czy trendom reklamowym.